SLAVA DANAS – najlepši praznik porodice

Slava danas i nekada

Slave su porodični praznik, moglo bi se reći, praznovanje jedinstva porodice preko obeležavanja dana sveca. Vekovima pre, uz religijske obrede i ceremoniju koje su manifestne radnje, latentno se održavala kohezija i podizao moral porodice u teškim vremenima (dugi ratovi, turska i austrougarska vladavina) i time omogućavao njen opstanak. U situaciji u kojoj je gradnja crkava bila teška i skupa, a nekad i zabranjivana, i kad je sveštenstva bilo nedovoljno, porodica preuzima ulogu crkve, a otac porodice – starešina preuzima ulogu sveštenog lice, okuplja oko sebe članove porodice i najbliže okruženje, rodbinu, prijatelje, komšije i vrši obrede koji su namenjeni berićetnijoj žetvi, vremenskim uslovima i boljim privatnim prilikama za ukućane. Svi obredi se rade, prevashodno, sa nadom u bolje „odnose“ sa zemljom od koje zavise i koja im znači opstanak. Sa dugom tradicijom i neizbežnom toplinom, slava danas ostaje jedan od stubova porodice.

ISKON mdoe - slava danasSama suština slave ostaje teško pojmljiva, ona je duboka i slojevita pojava o kojoj postoje različita mišljenja. Pretrpela je mnoge promene naročito u dvadesetom veku nakon dva svetska rata,  perioda komunizma i na posletku pred naletom konzumeske logike i potrošačkog društva gde je slava danas ponovo „zaživela“ na neki, vrlo materijalan način.

Svetitelji – krsna slava

Crkva je iz praktičnih razloga savetovala i preporučivala porodicama koje svetitelje da uzimaju za svoju krsnu slavu. Otuda tadašnja pojava duplih imena, narodnih i kalendarskih, odnosno „krštenih“, pa je krsno ime ono svetačko ime koje čovek zvanično nosi i slavi ga kao svoj imendan. Birani su najčešće veliki svetitelji koji se praznuju u jesen i zimu jer je tada manje poljoprivrednih radova u toku. Slava se prenosila i nastavljala sa kolena na koleno, sa oca na sina, tako da se može zaključiti da su danas porodice sa istim prezimenom od jednog pretka samo po tome koju slavu slave.ISKON mdoe - slava danas

Kako se slavi slava danas?

Na dan slave u kući se okupljaju pozvani gosti, rođaci, kumovi, prijatelji i komšije, a slučajnim ili nepozvenim namernicima ukazuje se posebna čast kao božijim izaslanicima. Za goste se priređuje slavska gozba na kojoj se uzvratno iskazuju želje za dobro zdravlje, mnogo roda i ploda, sreće i napretka kuće i dece. Bogatstvo jela na slavskoj trpezi u Vojvodini, po narodnom verovanju obezbeđuje napredak i plodnost u toku naredne godine. Jelo na slavskoj trpezi je vrsta agrarne žrtve radi zaštite živih i napretka domaćinstva u celini, a to potvrđuju i zdravice koje su sastavni deo slavskog obreda. Poslužju se najlepša domaća jela i kuća se posebno uređuje za tu priliku ručno vezenim i heklanim stoljnacima, zavesama koje se dugo čuvaju u škrinjama. Pripreme obično traju nekoliko dana pre slave, sređuju se i kuća i ukućani najbolje što znaju. Uzbuđeni ukućani biraju najlepšu, svečanu, ručno rađenu odeću koja je često ostavljena samo za te važne datume i sve odiše toplinom.

ISKON mdoe - slava danasOno suštinsko u slavi je da se ona vezuje za tajnu euharistije i predstavlja njen produžetak u porodicu. Krsna slava je nešto što se neposredno tiče porodice kao kolektiva i svi članovi porodice je doživljavaju kao neposredno svoju – isto onako kao što sebe doživljavaju delovima porodične celine. Na primer: niko u porodici ne kaže moja slava, nego naša slava čime se izražava nadpojedinačna ukupnost i sabornost porodice. Pojedina sela i gradovi imaju svoju slavu koja se zove zavetina ili preslava.

Proslava krsne slave

Šal od vune

Sama proslava krsne slave je lagana, vedra i životna, najčešće samo ovlaž dotiče religiozna osećanja i kanonizovana pravila obreda. Njena lakoća i elastičnost su upravo osobine koje su omogućile viševekovni opstanak. Pojedinac, zamoren od silnih senzacija i bitke za materijalna dobra, vraća se u okrilje porodice i manje-više ustaljenih obreda na jedan dan, dovoljno za opstanak krsne slave.

U ISKON mode cenimo tradiciju i ponosimo se porodičnim vrednostima i toplinom doma koju smo utkali u svaki naš proizvod. Pogledajte našu kolekciju unikatnih šalova OVDE.

You like this post? Share it with your friends